Month: March 2022

เทคนิครัก

จินตนาการผสานความเสียว

โดยทั่วไปแล้ว เวลาที่เราดูการ์ตูนXXXก็จะใช้จินตนาการอย่างสนุกสนาน เพราะมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย เป็นการตอบสนองความต้องการทางเพศของตัวเอง ไม่ให้เกิดความต้องการมากเกินไป จนไปทำอะไร